Activiteiten

ATO vervult de rol van aanjager voor duurzame technologische ontwikkelingen door het initiëren van innovaties.

ATO doet dit door samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te ondersteunen. Het doel van een dergelijke samenwerking is om met elkaar een technische en/of economische voorsprong op te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door ketenintegratie, keteninnovatie en/of het oprichten van allianties of platforms.

ATO streeft naar innovatie allianties waarin marktpartijen samenwerken en waarbinnen kennis wordt gedeeld. Hierdoor vergroot de slagingskans van de innovatie waardoor de waarde keten versterkt en leidt tot een grotere concurrentiekracht.

Missie & Visie

ATO is van mening dat het mogelijk is een transitie naar een duurzame kennisintensieve economie te bewerkstelligen met behoud van welvaart en welzijn in een gezonde, schone en veilige leef- en werkomgeving.

ATO heeft dan ook een heldere missie: Bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving op basis van duurzame technologie.

ATO kiest als not-for-profit organisatie een organisatievorm die een maximale ondersteuning geeft aan de activiteiten die binnen ATO worden opgepakt. De keuze voor een stichtingsvorm biedt ruimte en continuïteit voor het naleven van een langer termijn visie, participaties met een hogere risicoprofiel en winstoptimalisatie in plaats van winstmaximalisatie op korte termijn. ATO acteert als volledig onafhankelijke organisatie.

Innotieren kleine foto